LOADING CLOSE

架車充電時做乜?

架車充電時做乜?

[Bolt仔開心Share]

如果係街充緊電唔想落車,你會做乜? 除了玩手機,最多人用車上設備玩網上玩遊戲和睇片。

Image result for tesla netflix

Tesla 車主梗係非常欣賞自己的汽車功能,所以在充電時會玩視頻遊戲,Netflix等來打發時間好正常。唔知係咪因為太多人係咁樣,所以美國Tesla終於出手,更改充電收費系統,以後在充電站充電時,係汽車用的電量都會添加到車主的“Supercharging”賬單中。好似有D小氣,不過都係好少錢,相信車主會照用架車上網睇片!

資料來源: https://insideevs.com/news/392775/tesla-adjusts-supercharger-billing/

圖片來源: Tesla, Depositphotos